Дунд сургуулийн баг

А.Анхбат
Түүх, нийгмийн багш /6а/

А.Пүрэвсүрэн
Физикийн багш /6б/

А.Пүрэвсүрэн
Технологийн багш /6в/

Ч.Тулга
Математикийн багш /7а/

Я.Сэргэлэн
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш /7б/

н.Отгонбаяр
Физикийн багш /7с/

Л.Ринчинпүрэв
Математикийн багш /8а/

С.Ариунцэцэг
Англи хэлний багш /8б/

Ч.Нарангарав
Биологийн багш /9a/

Г.Энхтуул
Газарзүйн багш /9б/

А.Отгонжаргал
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш /10a/

О.Нацагдорж
Математикийн багш /10б/

М.Дорж
Түүх, нийгмийн багш /11б/

н.Цолмонгэрэл
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш /12a/

М.Энхболд
Биологийн багш /12б/

………………………
Химийн багш /11a/

Б.Цогбаясах

Биеийн тамирын багш

Б.Эрдэнэмөнх

Дүрслэх урлаг, технологийн багш

О.Жавхлан
Мэдээллийн технологийн багш