Бүртгэлийн ажилтантай холбогдох

I ангийн элсэлт 2024оны 02 сарын 24

I-V ангийн бүртгэл хариуцсан ажилтан:

С.Аянахан
Бага сургуулийн сургалтын менежер
Утас: 99039810
E-mail: js_coord@global.edu.mn

II-XII ангийн элсэлт 2024 оны 02 сарын 24 нд эхэлнэ!

VI-XII ангийн бүртгэл хариуцсан ажилтан:

С.Ууганбаяр
Ерөнхий менежер
Утас: 99063659
E-mail: director_studies@global.edu.mn