Номын сан

НОМЫН САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийт сурагчдын бие даан ажиллах боломжийг бүрдүүлж, сурч боловсрох, мэдлэг мэргэжил ур чадвараа дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, холбогдох чиглэлийн ном сурах бичиг, хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус мэдээллүүдээр тогтмол хангаж ажиллана. Номын сан нь 256м кв талбайтай суудлын тоогоороо 60 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, 6000 гаруй ном, сурах бичигтэй. Ном сурах бичгийг уншлагын танхимаар олгохоос гадна олон хувьтай номыг гэрээр олгоно. Шаардлагатай тохиолдолд хувилан олшруулж үйлчилнэ.

Номын сан нь ном, сурах бичиг олгож үйлчлэхээс гадна шинээр ирсэн ном, сурах бичгийг сурталчлах, үзэсгэлэн гаргах, номын баяр зохиох, шилдэг уншигч хамт олныг шалгаруулах, зохиолч уншигчдын уулзалт хийх зэрэг соёл олон нийтийн ажлуудыг төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлдэг. 10-12 ангийн сурагчид маань бүтээлч сэтгэлгээ төсөлт хичээлийн хүрээнд номын сангийн тохижилтод зориулан  монголд нэвтрээгүй консруктор технологиор хавтгай биетийг эзэлхүүнт бие болгон амьтны дүрс бүхий 3d номын тавиуриуд хийж номын сангаа өвөрмөц орчин болгож чадлаа.

Үйлчилгээний төрөл

  • Танхимын уншлага
  • Гэрээр ном олгох
  • Сургалт, сурталчилгааны ажил
  • Хурал цуглаан
  • Уулзалт, өдөрлөг
  • Ном, хэвлэл захиалга
  • Цахим үйлчилгээ
  • Шилдэг уншигч анги хамт олон
  • Номын аян

Номын сангийн мэдээллийн ажил

 • Шинэ номын танилцуулга, мэдээлэл
 • Шинэ номын үзэсгэлэн, сурталчилгаа
 • Лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээ

 

Номын сангийн каталоги

 • Цаасан каталоги
 • Электрон каталоги
 • Уншигчдын бүртгэл