Хоолны үйлчилгээ

Манай гал тогооны хамт олон хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон намар, өвөл, хаврын гэсэн гурван цэс бүхий хоол цайгаар үйлчилж байна.

Манай гал тогооны хамт олон хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон намар, өвөл, хаврын гэсэн гурван цэс бүхий хоол цайгаар үйлчилж байна.

Намрын хоолны цэс

Өвлийн хоолны цэс

Хаврын хоолны цэс