Дэвтэр

ДЭВТЭР:

Глобал сургуулийн сурагчид өөрийн сургуулийн онцлогийг илэрхийлсэн бага, дунд, ахлах анги гэсэн ялгаатай дэвтэртэй байна. Дэвтрийг хагас жилийн хэрэгцээг тооцон үйлдвэрлэсэн ба дараах үнэтэй байна. Дэвтрийн үнийг ГЛОБАЛ ОЛОН УЛСЫН ДУНД СУРГУУЛЬ, ХААН БАНК, 5133145451 дугаарын дансанд сурагчийн нэр, ангийг бичиж тушаан, баримтаа авчран номын санчаас авна.

Дэвтрийн хуудас Анги Дэвтрийн төрөл Тоо ширхэг Үнэ Нийт үнэ

 

 

 

 

12 хуудас

 

 

 

Бага анги

1 анги Тоо 12 3000 6000₮
Элемент 12 3000
2 анги Тоо 15 3750 7 500₮
Элемент 15 3750

 

3 анги

Тоо 20 5000 10 000₮
Элемент 10 2500
Тууш 10 2500
4-5 анги Тууш 20 5000 12 500₮
Тоо 30 7500

 

36 хуудас

 

Дунд анги

6-7 анги Тоо 21 12600 18 600₮
Тууш 10 6000
8-9 анги Тоо 25 15000 21 000₮
Тууш 10 6000
48 хуудас Ахлах анги 10-12 анги Тоо 30 21000 28 000₮
Тууш 10 7000