Эхлэл

2024-2025 оны хичээлийн жилийн элсэлтэд цахимаар бүртгүүлээрэй

I-ДҮГЭЭР  АНГИД ЭЛСЭН СУРАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ

II-XII ДУГААР АНГИД ЭЛСЭН СУРАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ

2024-2025 оны хичээлийн жилийн цахим элсэлтэд бүртгүүлээрэй.