Захиргаа

Ц.Отгонбаатар

Үүсгэн байгуулагч

Г.Отгонбаатар

Цогцолборын захирал

А.Түвшинзаяа

Ерөнхий нягтлан бодогч

С.Оюунцэцэг

hh_coord@global.edu.mn

Аж ахуйн менежер

Л.Гантөмөр

Зөвлөх

С.Ууганбаяр

sc_coord@global.edu.mn

Дунд, ахлах сургуулийн сургалтын менежер

Ү.Тэгшбаатар

Socialworker1@global.edu.mn

Нийгмийн ажилтан

С.Аянахан

js_coord@global.edu.mn

Бага сургуулийн сургалтын менежер