Танилцуулга

ХОС ХӨТӨЛБӨР, ХОС ХЭЛ, ХОС ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ

 • I-III ангид Монгол хэлээ төгс эзэмшүүлэх, сурах арга барил, зөв дадал хэвшилтэй хүн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.
 • II ангиас Англи хэл, VI ангиас Япон хэлний хөтөлбөр хэрэгжинэ. Дунд ангиас Математик, байгалийн ухааны хичээлүүд Англи хэл дээр явагдана.
 • Бага анги буюу I-V ангид үндэсний сургалтын цөм хөтөлбөр, VI ангиас эхлэн олон улсын хөтөлбөр хослон хэрэгжинэ.
 • Үндсэн хөтөлбөрийг дэмжсэн “Хүн байхын учир”, “Бизнес судлал” дэд хөтөлбөрүүд хэрэгжинэ.
 • Төгсөгчид олон улсын болон үндэсний бүрэн дунд боловсролын хос гэрчилгээтэй төгсөнө. Гадаадын их, дээд сургуульд элсэх, тэтгэлгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Карьерийн төв ажиллана.

 

ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ТӨРӨЛЖСӨН ДУГУЙЛАНТАЙ

 • Хичээлийн дараа 17 цаг хүртэл Хүүхэд хөгжүүлэх сургалтуудад хамрагдах боломжтой
 • Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээ, урлаг, спортын авьяасыг нээн хөгжүүлэх 4 чиглэлээр 25 төрлийн сонгон, дугуйлан, секц болон сайн дурын клубууд хичээллэнэ.
 • Жил бүр сурагчдын зорилго, мөрөөдөл, ахиц амжилтад үндэслэсэн тэтгэлэгт хөтөлбөр ба үнэлгээний системтэй
 • Жил бүр STUDY TOUR, дадлагажих сургалт, хөдөлмөр зуслан зохион байгуулна

ШИЛДЭГ БАГШ НАРЫН БАГТАЙ

 • Бага, дунд, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж 2012-2016 онд үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлсэн шилдэг багш нарын багтай
 • Олон улсын хөтөлбөрөөр хичээллэдэг мэргэшсэн багш нарын багтай

МОНГОЛДОО ТЭРГҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ОРЧИНТОЙ

Цэцэрлэг, бага, дунд сургууль, ахлах сургууль болон усан бассейн, спорт заал, фитнесс бүхий спорт сургалтын төвтэй.

Олон улсын номын сан

Харуул хамгаалалттай аюулгүй орчин

Гал тогоо

Бүтээлч сэтгэлгээний кабинетууд

Шинжлэх ухааны кабинетууд

SMART анги танхимууд

Мэдээллийн технологийн кабинет

Хөгжмийн кабинетууд

Уламжлалын танхим

Анги танхимууд

ТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ