Урлаг

Төгөлдөр хуур

И.Урангэрэл багштай төгөлдөр хуурын дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ

Морин хуур

Ю.Дэлгэрнасан багштай морин хуурын дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ

Дүрслэх урлаг

Б.Бөртэ-Үжин багштай дүрслэх урлагийн дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ

Төгөлдөр хуур

И.Урангэрэл багштай төгөлдөр хуурын дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ

Төгөлдөр хуур

И.Урангэрэл багштай төгөлдөр хуурын дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ

Төгөлдөр хуур

И.Урангэрэл багштай төгөлдөр хуурын дугуйлангийн танилцуулга

ҮЗЭХ