Бага сургуулийн баг

Ж.Нарангэрэл
Бага ангийн сургалтын менежер

Ч.Болорсайхан
Бага ангийн багш /1a/

Т.Баярзаяа
Бага ангийн багш /1б/

Б.Дайриймаа
Бага ангийн багш /1в/

Т.Баярмаа
Бага ангийн багш /2а/

Р.Нямхүү
Бага ангийн багш /2б/

А.Мөнхцэцэг
Бага ангийн багш /3a/

О.Долгорсүрэн
Бага ангийн багш /3б/

Ц.Оюунболор
Бага ангийн багш /4а/

Б.Ундармаа
Бага ангийн багш /4б/

У.Болорчимэг
Бага ангийн багш /4в/

Ц.Лхам
Бага ангийн багш /5а/

Н.Энхтуяа
Бага ангийн багш /5б/

Н.Хандармаа
Англи хэлний багш

Л.Уянга
Англи хэлний багш

Э.Ариунбаяр
Англи хэлний багш

С.Ганхуяг
Биеийн тамирын багш

Б.Бүртэ-Үжин
Дүрслэх урлагийн багш

Х.Энхцэцэг
Дуу хөгжмийн багш

И.Урангэрэл
Дуу хөгжмийн багш

С.Одмандах

Нийгмийн ажилтан
socialworker1@global.edu.mn
9500-7298