Дүрэмт хувцас

Глобал сургуулийн 1-12 дугаар ангийн сурагч сургуулийн онцлогийг хадгалсан сурагчийн дүрэмт хувцас болон биеийн тамирын хувцастай байна.

[thim-single-images image=”8878″]

2017 оны 09 сарын 04 ны өдөр бүх сурагчийн биеийн хэмжээг авч, үйлдвэрлээд 10 сарын 01 ний өдрөөс бүгдээрээ жигд өмсөнө. Дүрэмт хувцасны үнийг 2017 оны 09 сарын 10 – 20 ны хооронд ГЛОБАЛ ОЛОН УЛСЫН ДУНД СУРГУУЛЬ, ХААН БАНК, 5133145451 дугаарын дансанд сурагчийн нэр, ангийг бичиж тушаагаад, баримтаа авчран, 2017 оны 9 сарын 28 ны дотор сургалтын менежерээс авна. Дараах үнэтэй байна.

Анги

Хүйс Хувцас Үнэ Нийт үнэ
 

 

 

 

 

 

Бага анги

 

 

Охид

Поло цамц -2ш  

140,000

 

 

 

235,000

 

Ноосон цамц-1ш
Юбка-1ш
Биеийн тамирын өмд

95,000

Биеийн тамирын цамц

Хөвгүүд

Поло цамц -2ш

140,000

 

 

 

235,000

 

Ноосон цамц-1ш
Өмд-1ш
Биеийн тамирын өмд

95,000

 

 

Биеийн тамирын цамц
 

Дунд анги

 

 

 

Охид

Поло цамц -2ш

150 000

 

 

 

 

260,000

 

Ноосон цамц-1ш
Юбка-1ш
Биеийн тамирын өмд

110 000

 

Биеийн тамирын цамц
 

 

Хөвгүүд

Поло цамц -2ш

150 000

 

 

260,000

 

Ноосон цамц-1ш
Өмд-1ш

Биеийн тамирын өмд

110 000

Биеийн тамирын цамц
 

 

 

 

 

 

Ахлах анги

 

 

Охид

Поло цамц -2ш

160,000

 

 

 

 

285,000

 

Ноосон цамц-1ш
Юбка-1ш

Биеийн тамирын өмд

125,000

 

Биеийн тамирын цамц

Хөвгүүд

Поло цамц -2ш

160,000

 

 

 

285,000

 

Ноосон цамц-1ш
Өмд-1ш

Биеийн тамирын өмд

125,000

Биеийн тамирын цамц